Ga Document 112

44,00

This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty
This field can't be Empty

Expo 2010 Shanghai China

Benedetta Tagliabue
Spanish Pavilion

Thomas Heatherwick
Uk Pavilion

Big/Bjarke Ingels
Danish Pavilion

Zaha Hadid
Egyptian Pavilion

Contemporary Architects In China
Chang Yungho/Liu Jiakun/Wang Shu

Chang Yungho
Uf Soft R 38;D Center, Beijing, China
Pechino, Cina

Chang Yungho
Shenzhen Media Group Tower
Shenzhen, Cina

Liu Jiakun
Luyeyuan Stone Sculpture Art Museum
Chengdu, Sichuan, Cina

Liu Jiakun
Museum Of Clocks Of Culture Revolution
Jianchuan Museum District
Dayi County, Sichuan, Cina

Liu Jiakun
Block C1, Phase Ii Project Of Tianfu Software Park
Chengdu Hi-Tech Industrial
Development Zone, Sichuan, Cina

Wang Shu 38; Lu Wenyu
Ningbo History Museum
West Of The Central Park Of Yinzhou District,
Ningbo, Zhejiang, Cina

Wang Shu 38; Lu Wenyu
Xiangshan Campus, China Academy Of Art
Xiangshan, Zhuangtang, Hangzhou, Zhejiang, Cina

Wang Shu 38; Lu Wenyu
Expo 2010 Shanghai China —Ningbo Tengtou Pavilion